tirsdag 29. november 2011

Utredningsrapport om høyhastighetsbane!

Norconsult, som utreder høyhastighetsbane for Jernbaneverket, ville bruke et av mine bilder i hovedrapporten for området Drammen, Oslo, Stockholm og Göteborg. De fikk selvfølgelig lov til det :-)

Norconsult har lagt til høyhastighetsbanen i bildet der den vil krysse Skjebergsletta på sin vei nordover til Oslo. Jeg er for min del litt usikker på om den forskjønner det flotte landskapet :-)

Bildet mitt pryder side 187 i den 250 sider lange rapporten som kan sees i sin helhet her.

Ingen kommentarer: